Strona główna » Czy budynek po Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku przy ul. Sienkiewicza zostanie sprzedany zgodnie z prawem?

Czy budynek po Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku przy ul. Sienkiewicza zostanie sprzedany zgodnie z prawem?

W ostatnim czasie na jednej z sesji Rady Powiatu w Sanoku starosta Sebastian Niżnik poinformował Radę Powiatu Sanockiego o zamiarze sprzedaży budynku położonego na działce nr 487, obręb Śródmieście, przy ul. Sienkiewicza. Przez wiele lat w budynku mieściła się Komenda Powiatowa Policji w Sanoku.

W tej sprawie na sesji w dn. 28.10.2011 r. radny Waldemar Szybiak  przedstawił swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. Uznał, że decyzja o zbyciu budynku jest niezgodna z obowiązującym prawem, pozostaje w sprzeczności, a nawet neguje podstawę prawną zarówno wniosku Zarządu Powiatu w Sanoku z dnia 6 maja 2006 r. jak również decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2006 r.

Gotowa, kompleksowa dokumentacja wraz z kosztorysami wskazuje, że łączna wartość remontu wyniesie 5 169 460 zł.

Na pytanie zadane staroście Sebastianowi Niżnikowi, jaka kwota do dnia 20 stycznia 2011 r. została przeznaczona przez Starostwo Powiatowe w Sanoku na opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu budynku, odpowiedział w dn. 7 lutego 2011 r., że jest to 72 460,00 zł.

To Zarząd Powiatu Sanockiego, w tym Wacław Krawczyk, podjął decyzję, realizując Uchwałę nr XXX/294/2009 Rady Powiatu w Sanoku, aby podpisać umowę na wykonanie dokumentacji na remont ww. budynku z firmą „MAAG” s.c.

Obecnie w Zarządzie Powiatu Sanockiego z poprzedniej kadencji pracuje tylko Wacław Krawczyk. Dzisiaj, jak widać, zmienił zdanie. Zastanawia zmienność poglądów na sprawę Wacława Krawczyka, wówczas starosty. Czy kwota ponad 70 tys. zł zostanie wyrzucona w przysłowiowe błoto. Okaże się już wkrótce. Czy ktokolwiek poniesie za to jakąś karę? Pewnie też nie, bo przecież wydawanie publicznych pieniędzy, pieniędzy podatników, jest  bardzo proste.

Argumenty radnego Waldemara  Szybiaka dotyczące remontu budynku, w którym swoją siedzibę miałoby starostwo, są bardzo mocne i logiczne. Plan finansowy tegoż zadania pokazuje, że powiat na tym zyska, nie tylko finansowo.  W jednym budynku znajdą miejsce wszystkie jednostki starostwa, które obecnie są rozproszone po całym mieście.

W załączeniu przedstawiam stanowisko Waldemara Szybiaka, radnego Powiatu Sanockiego.

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334