Strona główna » Coraz więcej Polaków negatywnie ocenia decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego

Coraz więcej Polaków negatywnie ocenia decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego

Rośnie natomiast odsetek osób negatywnie oceniających decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego - wynika z opublikowanego w środę sondażu CBOS.

Pracownia zwraca uwagę, że zmieniają się oceny wprowadzenia stanu wojennego. W 2001 r. ponad połowa Polaków (51 proc.) uważała, że była to słuszna decyzja, przeciwnego zdania był co czwarty pytany (25 proc.). Obecnie 44 proc. badanych sądzi, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego była słuszna. Odmienne zdanie ma 34 proc. ankietowanych. „Tendencja ta prawdopodobnie się utrzyma i w przyszłości możemy spodziewać się przewagi ocen negatywnych nad pozytywnymi” - ocenił CBOS w raporcie z badania.

Na pytanie, czy osoby odpowiedzialne za wprowadzenie stanu wojennego powinny zostać osądzone, 36 proc. ankietowanych odpowiedziało negatywnie. Za osądzeniem twórców stanu wojennego opowiedziało się 19 proc. badanych, zaś 32 proc. oceniło, że należy ich sądzić, „ale dziś już na to za późno”. Zdania w tej kwestii nie miało 13 proc. uczestników sondażu. (...)

Uczestnicy badania nie byli zgodni co do przyczyn stanu wojennego. Pytani, dlaczego go wprowadzono, mniej więcej w takim samym stopniu wskazywali odpowiedzi: w celu uniknięcia rozlewu krwi i wojny domowej (35 proc.), by uniknąć obcej interwencji (34 proc.), celem utrzymania PZPR u władzy (33 proc.), by powstrzymać strajki (31 proc.), aby zlikwidować „Solidarność” i opozycję (31 proc.) oraz aby uspokoić sytuację i wprowadzić porządek (29 proc.). Inne powody wskazał co pięćdziesiąty ankietowany (2 proc.). Zdania nie miało 11 proc. pytanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 4–13 listopada 2011 roku na liczącej 969 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

http://www.pis.org.pl/article.php?id=19466


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334