Strona główna » Były podwyżki czy ich nie było? Interpelacja

Były podwyżki czy ich nie było? Interpelacja

Sanok, dn. 12 lutego 2014 r.

Pan
Robert Pieszczoch
Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego


Na podstawie Statutu Powiatu Sanockiego § 20 ust. 1 oraz Regulaminu działania Rady Powiatu Sanockiego Rozdz. V § 23 i 24 składam następującą interpelację.

Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1) ilu pracowników Starostwa Powiatowego w Sanoku otrzymało w roku 2013 podwyżkę wynagrodzenia?
2) Ile wyniosła podwyżka najniższa i najwyższa?
3) Ile wyniosła podwyżka dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sanoku w roku 2013?

Z poważaniem
Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334