Strona główna » Były pieniądze dla Sanoka. Zabrakło dobrej woli.

Były pieniądze dla Sanoka. Zabrakło dobrej woli.

Jako źródło sfinansowania zgłoszonych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości poprawek do budżetu Państwa na 2012 rok, które dotyczą inwestycji komunikacyjnych na Podkarpaciu, wskazaliśmy część 83 - rezerwy celowe, pozycję 8 – współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

W ostatnich trzech latach poziom wykorzystania środków zapisanych w budżetach Państwa na współfinansowanie zadań ze środków unijnych wahał się od dwudziestu kilku do trzydziestu kilku procent, co daje faktyczną pewność, że również w tegorocznym budżecie w powyższej pozycji pozostają bardzo duże rezerwy, które można by wykorzystać na inwestycje drogowe na Podkarpaciu.

Dotychczas rezerwy te były wykorzystywane częściowo m.in. na nagrody dla pracowników ministerstw. A przecież to wydatki majątkowe na inwestycje publiczne (a takimi byłyby środki spożytkowane na budowę drogi ekspresowej S – 19, projekt modernizacji drogi 28 Jasło – Krosno – Sanok – Ustrzyki Dolne i budowę obwodnicy Sanoka) służą rozwojowi gospodarczemu i wpływają na tworzenie nowych miejsc pracy.

Wskazanie przez nas części 83 - rezerwy celowe, pozycji 8 – współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich, powodowało, że nasze poprawki miały bardzo realne źródło sfinansowania.

Piotr Babinetz
Poseł na Sejm RP

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334