Strona główna » 95. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości w Sanoku

95. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości w Sanoku

SANOK. Tegoroczne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Sanoku w dniu 11 listopada rozpoczęły się, jak co roku, Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, podczas której kazanie wygłosił proboszcz sanockiej Fary ks. dziekan dr Andrzej Skiba.

Przypomniał m.in. sylwetkę Józefa Piłsudskiego – wybitnego polityka i stratega, twórcy Legionów, jednego z głównych inicjatorów odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Podkreślił rolę patriotycznego wychowania w podtrzymywaniu tożsamości narodowej kolejnych pokoleń, ubolewając przy tym nad okrojeniem nauki historii w szkołach. Dodał też, że winą za wszelkie niepowodzenia w rządzeniu krajem obecnie obarczany jest „znienawidzony przez media PiS”.

Oprawę artystyczną liturgii zapewnił zespół SOUL pod kierownictwem pani dr Moniki Brewczak, przejmująco wykonując piękne pieśni patriotyczne. Całej uroczystości towarzyszyła również Górnicza Orkiestra Dęta PGNiG, harcerze z Hufca Ziemi Sanockiej im. Ks. Hm. Zdzisława Peszkowskiego oraz poczty sztandarowe. Niezbyt licznie natomiast, być może z powodu niesprzyjającej pogody, stawili się sanoczanie.

Po Mszy św. przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych złożyli symbolicznie wiązanki kwiatów pod Krzyżem Pamięci umieszczonym na ścianie kościoła farnego, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz pod Krzyżem Powstań Polskich znajdującym się na Cmentarzu Centralnym, zaś pod pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej uczynili to przedstawiciele służb mundurowych i wojska.

Tradycyjnie druga część uroczystości miała miejsce na Kwaterze Wojskowej Cmentarza Centralnego, gdzie pochowani są żołnierze polscy polegli w latach 1919-1920 oraz w latach 1944-47. Tu, po odmówieniu modlitwy za nich, odbył się Apel Poległych oraz salwa honorowa oddana przez kompanię honorową 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Delegacje władz, służb, szkół, stowarzyszeń i partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego. W imieniu Posła na Sejm RP Piotra Babinetza uczyniła to przedstawicielka jego biura poselskiego Agnieszka Szczepańska. Wieniec w hołdzie poległym o wolność i niepodległość Polski złożył również Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, zaś Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości reprezentowali: przewodniczący Tadeusz Nabywaniec, sekretarz Andrzej Chrobak oraz Józefa Bach.

Warto wspomnieć również o dwóch przemówieniach wygłoszonych podczas uroczystości na cmentarzu: burmistrza Wojciecha Blecharczyka i wicewojewody podkarpackiej Alicji Wosik. Powierzchowne rozważania historyczne stały się w nich pretekstem do dokonania bieżących, tendencyjnych ocen politycznych, wysilonej propagandy sukcesu, piętnowania malkontentów, którzy nie zauważają i nie doceniają należycie sukcesów rządzących. Stwierdzenia pani wicewojewody, że „Polska nie ma obecnie wrogów”, że dwadzieścia państw „zrzuciło się”, aby zapewnić nam dobrobyt, że Podkarpacie rozwija się niezwykle intensywnie i wciąż stoi przed wyjątkową w historii szansą rozwojową – stały w ewidentnej sprzeczności nie tylko z odczuciami większości obecnych na uroczystości, ale i ze słowami samego burmistrza, który przyznał przynajmniej, że Sanok wciąż leży w „Polsce B”, że dotyka go kryzys, bezrobocie, upadek przedsiębiorstw, w tym „Autosanu”, plaga masowych zagranicznych wyjazdów „za pracą”.

Radosne Narodowe Święto Niepodległości coraz częściej budzi w Polakach rozgoryczenie teraźniejszością i niepokój o przyszłość, także o przyszłość naszej niepodległości.

(In. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334