Strona główna » 91. rocznica Bitwy Warszawskiej

91. rocznica Bitwy Warszawskiej

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej. W tym roku mija 91 lat od „cudu nad Wisłą”.

Bitwa Warszawska

Bitwa Warszawska była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej, toczącej się między II Rzeczypospolitą a Rosją Radziecką, która zgodnie z ideologią komunistyczną dążyła do podboju państw Europy i wprowadzenia w nich systemu komunistycznego.

Bitwę Warszawską poprzedziła ją dowodzona przez Michaiła Tuchaczewskiego ofensywa Armii Czerwonej. Celem ataku było zdobycie Warszawy.

Bitwa rozpoczęła się 13 sierpnia 1920 r. na przedpolach stolicy. Została rozegrana zgodnie z planem operacyjnym opracowanym na podstawie koncepcji Józefa Piłsudskiego przez szefa sztabu generalnego Tadeusza Rozwadowskiego, płka Tadeusza Piskora i kpt. Bronisława Regulskiego.

Gdy Armia Czerwona zbierała się do zdobycia Warszawy, Polacy przegrupowali wojska, by doprowadzić do - planowanej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego - wielkiej, decydującej bitwy, początkowo planowanej na linii Narwii i Bugu.

Plan bitwy składał się z trzech oddzielonych faz: obrony na linii Wieprza, Wkry i Narwi - co stanowiło rodzaj działań wstępnych; rozstrzygającej ofensywy znad Wieprza (na północ, na skrzydło sił bolszewickich) oraz wyparcia Armii Czerwonej za Narew, pościgu, osaczenia i rozbicia armii Tuchaczewskiego.

Ważnym fragmentem Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim - kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji, służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku. Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika na częstotliwość sowiecką i rozpoczęciu zagłuszaniu nadajników wroga, dzięki czemu druga z sowieckich radiostacji nie mogła odebrać rozkazów.

Bitwa Warszawska jest określana mianem „cudu nad Wisłą”, uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Dzięki temu zwycięstwu Polska zachowała niepodległość, a rozprzestrzenianie się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią zostało Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała rozprzestrzenianie się rewolucji bolszewickiej na Europę.

Źródło: www.pis.org.pl

 

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334