Strona główna » 72. rocznica wydarzeń na Gruszce k. Tarnawy Górnej

72. rocznica wydarzeń na Gruszce k. Tarnawy Górnej

W dniu wczorajszym tj. 6 lipca 2012 r. minęła 72. rocznica okrutnej zbrodni na zboczach Gruszki k. Tarnawy Górnej. W nocy z 5/6 lipca 1940 roku niemieccy okupanci rozstrzelali 112 więźniów sanockiego więzienia.

Uroczystości rozpoczęły się spotkaniem w Sali Herbowej UM w Sanoku. Bardzo ciekawą prelekcję wygłosiła Krystyna Chowaniec, krótki montaż słowno-muzyczny przedstawili  harcerze.

W dalszej kolejności wszyscy udali się na cmentarz przy ul. Rymanowskiej w Sanoku, aby przy mogile, gdzie spoczywają ekshumowane ciała, oddać hołd pomordowanym.  Kwiaty złożyli m.in. Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP, w imieniu senatora RP Andrzeja Matusiewicza uczyniła to Agnieszka Szczepańska, Andrzej Chrobak i Tadeusz Nabywaniec (w imieniu KP PiS w Sanoku), a także władze samorządowe Sanoka i powiatu sanockiego, delegacja młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Zagórzu, drużyny harcerskie.

Uroczystość zakończyła się  modlitwą i odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego".

Tak o wydarzeniach z roku1940 napisał Andrzej Romaniak, historyk, pracownik sanockiego muzeum:

"W nocy z 5/6 lipca 1940 r. niemieccy okupanci dokonali jednej z największych zbrodni na terenie ziemi sanockiej – egzekucji 112 więźniów sanockiego więzienia. Miejscem tej egzekucji było wzgórze „Gruszka” koło Tarnawy Górnej, a jej ofiarami Polacy, którzy zostali ujęci podczas przedzierania się na Węgry. Przed egzekucją aresztowanym urządzono w sanockim sądzie „proces” - wszyscy aresztowani otrzymali wyroki śmierci. Nocą z 5/6 lipca 113 skazanych zapakowano na cztery policyjne samochody ciężarowe i przez Zagórz i Tarnawę Górną przewieziono na wzgórze „Gruszka”. Podczas transportu udało się zbiec jednemu z aresztowanych. Na „Gruszce” czekał już wykopany, odpowiedniej wielkości, dół. Egzekucja zakończyła się nad ranem 6 lipca. Wykonali ją żołnierze z 45 Batalionu Policyjnego stacjonującego w Rzeszowie. Po zasypaniu mogiły została ona zamaskowana zwalonymi świerkami. Jednak mimo tego, mieszkańcy Tarnawy dowiedzieli się co kryje zasypany dół i co wydarzyło się nocą. Zwłoki zamordowanych doczekały się ekshumacji i godnego pochówku dopiero w listopadzie 1947 r. Ich szczątki przewieziono do Sanoka i pochowano w zbiorowej mogile na cmentarzu przy ul. Rymanowskiej. Na mogile ustawiono rzeźbę drapieżnego ptaka z rozpostartymi skrzydłami."

(inf. wł.)

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334