Strona główna » 3. rocznica Tragedii Smoleńskiej. Uroczystości w Sanoku.

3. rocznica Tragedii Smoleńskiej. Uroczystości w Sanoku.

SANOK: W 3. rocznicę Tragedii Smoleńskiej, 10 kwietnia 2013 r., w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku odprawiona została Msza św. w intencji wszystkich Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Eucharystii przwodniczył ks. Adam Mazurek.

W uroczystości uczestniczyło wielu sanoczan chcących uczcić pamięć poległych wielkich Polaków ze śp. Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego Małżonką na czele, modlić się za spokój ich dusz oraz w intencji naszej Ojczyzny.

Ks. Dziekan dr Andrzej Skiba, nawiązując do czytań przypadających na ten dzień w liturgii, powiedział w kazaniu, że władza, każda władza boi się prawdy. Odnośnie wyjaśnienia przyczyn Katastrofy Smoleńskiej swój raport przygotowała Moskwa, swój raport przygotowała też Warszawa. Raporty te budzą coraz więcej wątpliwości, jest w nich wiele nieścisłości i przekłamań, ale ludzi, którzy podważają ich wiarygodność, określa się mianem oszołomów, a tych, którzy dążą do ustalenia prawdy, nazywa się sektą smoleńską.

Za znakomity komentarz do tej sytuacji uznał słowa Ewangelii: „Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.”

Przed ołtarzem, ze swoim sztandarem, stali niezłomni żołnierze AK, jako przedstawiciele Koła w Sanoku. I jako jedyni ze sztandarem.

Po Mszy św. procesyjnie udano się pod tablicę upamiętniającą Katastrofę Smoleńską, gdzie po zmówieniu modlitwy za poległych wiązanki kwiatów złożyli: w imieniu posła na Sejm RP Piotra Babinetza uczyniła to Agnieszka Szczepańska, przedstawicielka jego biura, radny wojewódzki Tadeusz Pióro, Andrzej Szall, wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie, przedstawiciele sanockiego Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości, sanockiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Związku „Strzelec Rzeczypospolitej”, dyrektor SP nr 4 w Sanoku, a także wiceburmistrz Sanoka Marian Kurasz oraz delegacja sanockiego Hufca ZHP.

(In. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334