Strona główna » 223. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Uroczystości w Sanoku

223. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Uroczystości w Sanoku

SANOK. W dniu 3 maja br. przedstawiciele Komitetu Powiatowego "Prawa i Sprawiedliwości" w Sanoku uczcili święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski oraz 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości organizowane przez Miasto Sanok rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył O. Andrzej Deptuch. Przypomniał, że sama Matka Boża w XVI w. upomniała się o nazywanie Jej Królową Polski. Temat ten podjął w homilii ks. dziekan dr Andrzej Skiba, który przypomniał, jak podczas Ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych w katedrze lwowskiej w roku 1656 r., po raz pierwszy wezwano wstawiennictwa Maryi właśnie jako Królowej Polski. Zacytował też kard. Stefana Wyszyńskiego, który – podkreślając religijność i wartości naszego narodu, jednocześnie piętnował nasze narodowe wady. Kaznodzieja wskazał, jak bardzo te uwagi Prymasa Tysiąclecia dotyczące kondycji moralnej polskiego społeczeństwa są nadal aktualne.

Piękną oprawę liturgii stanowiły pieśni śpiewane przez Zespół Wokalny "Soul" i Chór "Sonores". Po Mszy św. władze samorządowe złożyły wieńce pod Krzyżem Pamięci umieszczonym na ścianie kościoła farnego. Potem uczestnicy uroczystości, poprzedzani przez liczne poczty sztandarowe, delegacje sanockich instytucji, służb, stowarzyszeń, partii politycznych, ZHP i szkół, a także Górniczą Orkiestrę Dętą SZGNiG udali się najpierw pod pomnik „Synom Ziemi Sanockiej”, a następnie pod pomnik Tadeusza Kościuszki.

Po występie chóru Gloria Sanociensis głos zabrał m.in. członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, który złożył hołd twórcom Konstytucji 3 Maja i przypomniał, że wszyscy przejęliśmy po nich odpowiedzialność za Polskę. Cytując św. Jana Pawła II, mółwił o obowiązku troski o dobro wspólne, a szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

Wiązanki kwiatów imieniu „Prawa i Sprawiedliwości” złożyli: członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro oraz przedstawiciele Komitetu Powiatowego PiS w Sanoku: przewodniczący Tadeusz Nabywaniec z sekretarzem Andrzejem Chrobakiem.

W imieniu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości: Senatora RP Andrzeja Matusiewicza i Posła na Sejm RP Piotra Babinetza wiązankę kwiatów złożyła Agnieszka Szczepańska z biura poselsko-senatorskiego w Sanoku.

Uroczystość zakończyło odegranie Hymnu Narodowego.

(in.wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334