Strona główna » 222. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

222. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

Powiatowo – Miejskie Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
w Sanoku

Program obchodów:

3 maja 2013 (piątek): godz.11:00 – Uroczysta koncelebrowana Msza Święta w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w intencji Ojczyzny – twórców i obrońców Konstytucji 3 maja z udziałem:
- przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, 
- pocztów honorowych i sztandarowych, 
- Zespołu Wokalnego „Soul” i Chóry „Sonores” działających przy parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Sanoku, 
- Górniczej Orkiestry Dętej SZGNiG, 
- Kompanii reprezentacyjnej 21 Batalionu Logistycznego Wojska Polskiego, 
- drużyny sztandarowej Hufca Ziemi Sanockiej Związku Harcerstwa Polskiego;

po mszy:

- złożenie wspólnego wieńca przez władze samorządowe Powiatu Sanockiego, Miasta Sanoka i Gminy Sanok w imieniu mieszkańców pod Krzyżem Pamięci, 
- przejście ulicami Grzegorza z Sanoka Kościuszki pod pomnik Tadeusza Kościuszki: 

 * przemówienie Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomira Miklicza,
 * Apel Pamięci * Salwa Honorowa * złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, 
 * w trakcie uroczystości pieśni majowe w wykonaniu Zespołu „Soul”.

Zakończenie uroczystości „Mazurkiem Dąbrowskiego” w wykonaniu Orkiestry Dętej SZGNiG.

Serdecznie zapraszamy!


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334