Strona główna » Aktualności » Szkolenie dla członków komisji obwodowych oraz mężów zaufania

Szkolenie dla członków komisji8 obwodowych i mężów zaufania

uJmlKBEDp.jpg

Dzisiaj w Sanoku odbyło się szkolenie dla  członków komisji obwodowych oraz dla mężów zaufania w najbliższych wyborach samorządowych.

Szkolenie przeprowadził doświadczony samorządowiec, prawnik i obecnie poseł na Sejm RP pan Andrzej Matusiewicz. Powiedział m.in. o nowej ordynacji wyborczej, uprawnieniach członków komisji, którzy będą pracować w komisjach 21 października, oraz zadaniach mężów zaufania.

Działacze KW „Prawo i Sprawiedliwość” są w pełni  przygotowani do najbliższych wyborów w powiecie sanockim na każdym szczeblu głosowania – do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Rady Miast w Sanoku i Zagórzu oraz Rad Gmin w Bukowsku, Tyrawie Wołoskiej, Besku, Zarszynie, Gminie Sanok (wiejskiej, Komańczy . W każdej gminie wystartuje również kandydat na burmistrza czy wójta z list „Prawa i Sprawiedliwości” bądź popierany przez „Prawo i Sprawiedliwość”. Ocena naszych przygotowań wypadła bardzo dobrze.

Spotkanie przygotowali: Kazimierz Węgrzyn, przewodniczący Zarządu Komitetu Terenowego PiS w Sanoku, oraz Stanisław Chęć, przewodniczący Zarządu Komitetu Miejskiego PiS-u w Sanoku.

(inf. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334