Strona główna » Aktualności » Renty i emerytury w górę

Hashtagi: #WaloryzacjaEmerytur #NowaArenaProgramowa

 

 • OD 1 MARCA RENTY I EMERYTURY ROSNĄ O USTAWOWY WSKAŹNIK WALORYZACJI, JEDNAK NIE MNIEJ NIŻ 70 ZŁ. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wynosi 102,86%.

 

 • JEDNOCZEŚNIE PODWYŻSZONE ZOSTANĄ NAJNIŻSZE ŚWIADCZENIA:

 

 • 1 100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (wzrost o 70,20 zł z kwoty 1 029,80 zł w 2018 r.),
 • 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 52,65 zł z kwoty 772,35 zł w 2018 r.).

 

 • OD 1 MARCA ROŚNIE RÓWNIEŻ RENTA SOCJALNA. WYNOSIĆ BĘDZIE 1 100 ZŁ. Od 1 czerwca 2018 r. renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 2015 roku renta socjalna wzrosła aż o 48,7% (360 zł).

 

 • JAK WZROSNĄ PRZECIĘTNE ŚWIADCZENIA:

 

 • przeciętna emerytura z FUS wzrośnie o ok. 64,94 zł, z kwoty 2 270,74 zł do kwoty 2 335,68,
 • przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 49,54 zł, z kwoty 1 732,21 zł do kwoty 1 781,75 zł,
 • przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,14 zł, z kwoty 1 997,85 zł do kwoty 2 054,99 zł.

 


 • POSEŁ PIOTR URUSKI
 • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334