Strona główna » Aktualności » Po interwencji posłów PiS minister rolnictwa zlecił kontrolę działań podejmowanych przez Südzucker Polska S.A.

Po interwencji posłów PiS minister rolnictwa zlecił kontrolę działań podejmowanych przez Südzucker Polska S.A.

USeNx3Spa.jpg

Kilka tygodni temu europoseł Tomasz Poręba i poseł Anna Schmidt-Rodziewicz wystąpili z interwencją do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela ws. dyskryminujących praktyk spółki Südzucker Polska S.A. wobec podkarpackich plantatorów buraków cukrowych. Europoseł Poręba interweniował w tej sprawie także w Komisji Europejskiej. W odpowiedzi minister rolnictwa podkreślił, że jego resort wystąpił w tej sprawie do niemieckiej spółki i aktywnie zabiega na forum UE o jak najkorzystniejsze rozwiązania dla polskich plantatorów.

W odpowiedzi przekazanej ministerstwu spółka Südzucker Polska S.A. stwierdziła m.in., że kontraktacja w roku gospodarczym 2017/2018 i w kolejnych latach będzie przebiegać na odmiennych warunkach w związku z likwidacją systemu kwotowego na rynku cukru a zmiany zostały wymuszone nowym otoczeniem prawnym i ekonomicznym. Ministerstwo uznało te wyjaśnienia za niewystarczające i zwróciło się do Agencji Rynku Rolnego o przeprowadzenie czynności sprawdzających w siedzibie spółki oraz wystąpiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie kontroli umów kontraktacyjnych proponowanych przez koncerny zagraniczne działające na terenie Polski w celu porównania zawartych w nich warunków z tymi ujętymi w umowach z plantatorami z innych państw UE.

„Ministerstwo widzi konieczność i zabiega o wzmocnienie w prawodawstwie unijnym pozycji plantatorów w łańcuchu dostaw poprzez wprowadzenie obligatoryjności zawierania porozumień branżowych przez strony tych umów, wprowadzenie możliwości negocjowania cen zakupu buraków cukrowych na poziomie porozumień branżowych, właściwe monitorowanie cen rynku i wprowadzenie na poziomie UE rozwiązań przeciwdziałających praktykom polegającym na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej przez jedną ze stron umowy” - czytamy w liście ministra Jurgiela.

„Cieszę się, że ministerstwo rolnictwa dostrzega problem ewidentnej nierównowagi między uczestnikami łańcucha dostaw żywności a co za tym idzie dyskryminację polskich plantatorów. Ważne jest, by sprawę uregulować nie tylko na poziomie wewnętrznym, ale przede wszystkim unijnym, dlatego zwróciłem się również do Komisji Europejskiej o przyjrzenie się zwłaszcza warunkom umów zawieranych między Südzucker Polska S.A. a plantatorami z Polski oraz innych państw UE” - powiedział Tomasz Poręba.

„Minister Jurgiel uznał wyjaśnienia niemieckiej spółki cukrowej za niewystarczające i wystąpił o przeprowadzenie postępowań kontrolnych w niemieckiej spółce. Oprócz tego prowadzi negocjacje unijne ws. wzmocnienia pozycji plantatorów. To dobra wiadomość dla Podkarpacia. Liczymy na ich pozytywny finał i sprawiedliwe traktowanie naszych plantatorów przez administrację brukselską” - powiedziała Anna Schmidt-Rodziewicz.

Żródło: www.tomaszporeba.pl


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334