Strona główna » Aktualności » "Oskarżeni o wierność". Znamy już wyniki konkursu historycznego

"Oskarżeni o wierność". Znamy już wyniki konkursu historycznego

wunhsgv7P.jpg
W dniu 13 lutego 2017 r. w Sanoku, po raz szósty, został przeprowadzony Międzypowiatowy Konkurs Historyczny pt. „Oskarżeni o wierność”.

Patronat nad konkursem objęli: Prezydent RP Andrzej Duda, Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP, Piotr Uruski, poseł na Sejm RP, Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka, oraz Roman Konieczny, starosta sanocki.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 27 lutego br. w Sanockim Domu Kultury.

Podczas spotkania wystąpili zaproszeni goście: Roman Konieczny, starosta sanocki, oraz Bogdan Florek, skarbnik Sanoka.

Starosta sanocki Roman Konieczny mówił m.in. o tym, jak ogromną rolę odegrali Żołnierze Niezłomni, by Polska była naprawdę niepodległa. – W ostatnich latach pamięć o Niezłomnych przywrócili ludzie dobrej woli, rozumiejący, że czyn i ofiara zbrojnego podziemia antykomunistycznego to okupiona krwią tradycja niepodległościowa. Rośnie, szczególnie w środowiskach młodzieżowych chęć upamiętnienia prawdziwych polskich bohaterów – kontynuował.

Pan Bogdan Florek, w imieniu burmistrza Sanoka, Tadeusza Pióry, podziękował wszystkim za tak wspaniałe spotkanie i pogratulował uczniom i nauczycielom wyników w konkursie.

Ponadto w uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości: Mieczysław Brekier, prezes Związku Sybiraków w Sanoku, radni powiatu sanockiego Kazimierz Węgrzyn, Janusza Cecuła, Andrzej Romaniak, kierownik działu historycznego Muzeum Historycznego w Sanoku, Zdzisław Gładysz, członek komisji konkursowej, Robert Zoszak, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku, Adam Wal, wicedyrektor Gimnazjum nr 2 w Sanoku.

W dalszej kolejności na scenie pojawiła się młodzież z Gimnazjum nr 2 w Sanoku. W ich wykonaniu spektakl pt. „Są klęski, w których drzemie ukryte zwycięstwo” zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Było to piękne widowisko, niezapomniana i wzruszająca lekcja historii. W słowie i w pieśni ukazali historię Żołnierzy Wyklętych, którzy zachowali się jak trzeba, bo tak trzeba było. Dziękujemy nauczycielom opiekunom młodzieży: p. Małgorzacie Mazur, p. Gabrieli Sosze, p. Zenonie Kalenieckiej i p. Danielowi Sękowskiemu.

Nadszedł czas, kiedy Kazimierz Węgrzyn, przewodniczący komisji konkursowej, przedstawił ostateczne wyniki. W konkursie udział wzięło 17 uczniów z gimnazjów: w Przysietnicy, Średniej Wsi, Nowotańcu, Strachocinie, Lesku, Zagórzu oraz G1, G2 i G4 w Sanoku, oraz 12 ze szkół ponadgimnazjalnych: LO w Lesku, II LO w Sanoku, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 i ZS nr 5 w Sanoku.

W tym roku pytania dotyczyły życia i bohaterskiej powojennej postawy Janiny Żubryd, Jana Rodowicza i Stanisława Kasznicy. Oni walczyli do końca o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Zostali wyklęci przez władze komunistyczne na kilkadziesiąt lat. Dzisiaj przywracamy pamięć o nich.

Wśród uczniów gimnazjów pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Bil z Gimnazjum nr 1 w Sanoku (opiekun p. Edyta Białowąs). Tuż za nią uplasowała się Anna Chmura (opiekun p. Irena Gocko), koleżanka ze szkoły. Miejsce trzecie zdobyła Justyna Silarska z Gimnazjum w Strachocinie (opiekun p. Elżbieta Dobosz).  Czwarta była Zuzanna Dąbrowska, także z Gimnazjum w Strachocinie. Miejsce piąte – Łukasz Krzywdzik z Gimnazjum w Zagórzu (opiekun p. Maria Wańcowiat), szóste – Ewelina Urban z Gimnazjum w Nowotańcu (opiekun p. Artur Serafin).

Nowością w tegorocznym konkursie była klasyfikacja drużynowa. Najlepszymi gimnazjalistkami okazały się Katarzyna Bil i Anna Chmura z Gimnazjum nr 1 w Sanoku. Drugie miejsce dla Zuzanny Dąbrowskiej i Justyny Silarskiej z Gimnazjum w Strachocinie, trzecie dla Natalii Stach i Magdaleny Morawskiej z Gimnazjum w Niebieszczanach.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrała Anita Barańska z II LO w Sanoku (opiekun p. Magdalena Dziuban). Niewiele ustąpił jej kolega ze szkoły Maciej Kosturski (opiekun p. Marta Szerszeń). Trzecia była Gabriela Domaradzka z LO w Lesku (opiekun p. Marek Irzyński). Tuż za nią Katarzyna Hebda, koleżanka ze szkoły. Piąte miejsce dla Krzysztofa Wolanina z ZS nr 5 w Sanoku (opiekun p. Agnieszka Jakobik), szóste ex aequo przypadło w udziale Martynie Niżnik z ZS nr 1 w Sanoku (opiekun p. Joanna Albigowska) i Agnieszce Chaberskiej z ZS nr 5 w Sanoku (opiekun p. Agnieszka Jakobik).

Drużynowo zwyciężyły Anita Barańska i Maciej Kosturski z II LO w Sanoku. Na drugim miejscu zostały sklasyfikowane Gabriela Domaradzka i Katarzyna Hebda z LO w Lesku. Trzecia lokata dla Agnieszki Chaberskiej i Krzysztofa Wolanina z ZS nr 5 w Sanoku.

Nagrodzeni uczniowie w obydwu kategoriach (pierwsza szóstka w klasyfikacji indywidualnej i pierwsze trzy zespoły w punktacji drużynowej)) otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, opiekunom uczniów wręczono podziękowania i także książki o Żołnierzach Wyklętych.

Nagrody w konkursie ufundowali: Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP, Piotr Uruski, poseł na Sejm RP, Tadeusz Pióro, burmistrz miasta Sanoka, Roman Konieczny, starosta sanocki, radni powiatu sanockiego Kazimierz Węgrzyn i Janusz Cecuła, Jan Wydrzyński, radny Sanoka, oraz Tadeusz Nabywaniec.

Serdeczne podziękowania składamy pani Rektor PWSZ w Sanoku Elżbiecie Ciporze za udostępnienie sali, by można było przeprowadzić zmagania konkursowe. Dziękujemy za pełne zrozumienie panu Waldemarowi Szybiakowi, dyrektorowi Sanockiego Domu Kultury. Kolejny to już rok, gdy gościliśmy u niego.

W komisji konkursowej pracowali: Kazimierz Węgrzyn (przewodniczący), Zdzisław Gładysz i Tadeusz Nabywaniec (członkowie).

Organizatorem konkursu był Sanocki Klub „Gazety Polskiej”, a pomysłodawcą Tadeusz Nabywaniec.

(in. wł.)
  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334