Strona główna » Aktualności » MALUCH PLUS 2019

 Hashtagi: #MaluchPlus #NowaArenaProgramowa

 

 • PRZEZNACZAMY NA EDYCJĘ PROGRAMU W 2019 R. 450 MLN ZŁ. Maluch Plus, obok programu Rodzina 500 plus, jest jednym z głównych filarów naszej polityki prorodzinnej.

 

 • DZIĘKI PROGRAMOWI MALUCH PLUS 2019
 • Liczba miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i dziennych opiekunów przekroczy 185 tys.
 • powstanie 27,6 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3,
 • 94,5 tys. miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania.

 

 • WSKAŹNIK UŻŁOBKOWIENIA W 2015 R. WYNOSIŁ 12 PROC., a na koniec 2019 r. – według szacunków – wyniesie prawie 25 proc.

 

 • 1,6 TYS. MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH dofinansowanych w latach 2017-19

 

 • 4,2 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA ISTNIEJĄCYCH MIEJSC OPIEKI dla dzieci niepełnosprawnych w o 2019 r.

 

 • W 2018 R. DZIĘKI PROGRAMOWI:
 • powstało 23,1 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech,
 • blisko 54 tys. już istniejących zostało dofinansowanych.

 

 • OD 2019 R. ZMIENIŁO SIĘ DOFINANSOWANIE DLA SAMORZĄDÓW, które nie mają klubów dziecięcych i żłobków, a będą chciały utworzyć takie miejsca – dofinansowanie wzrosło z 20 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększyło się też dofinansowanie dla samorządów, w których działają już takie placówki z 20 tys. zł na 22 tys. zł.

 

 • 2018 ROK PRZYNIÓSŁ TEŻ WIELE ZMIAN MAJĄCYCH UŁATWIĆ ZAKŁADANIE I PROWADZENIE ŻŁOBKÓW. Zniesiono m.in. wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, wprowadzono normy żywieniowe oraz obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z pierwszej pomocy, rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do zakładania żłobków i klubów dziecięcych, a także katalog osób mogących zostać lub zatrudniać opiekunów dziennych.

 


 • POSEŁ PIOTR URUSKI
 • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334