Strona główna » Aktualności » VII Międzypowiatowy Konkurs Historyczny pt. „Oskarżeni o wierność”. Znamy już wyniki

VII Międzypowiatowy Konkurs Historyczny pt. „Oskarżeni o wierność”. Znamy już wyniki

PaBmpu9qs.jpg

W dniu 14 lutego 2018 r. w Sanoku, po raz siódmy, został przeprowadzony Międzypowiatowy Konkurs Historyczny pt. „Oskarżeni o wierność”.

Patronat nad konkursem objęli: Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP, Piotr Uruski, poseł na Sejm RP, Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka, oraz Roman Konieczny, starosta sanocki.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 26 lutego br. w Sanockim Domu Kultury.

Podczas spotkania wystąpili zaproszeni goście: Piotr Babinetz i Piotr Uruski, posłowie na Sejm RP.

Ponadto w uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości: Roman Konieczny, starosta sanocki, Stanisław Chęć, wiceburmistrz Sanoka, Maria Pospolitak, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego i jednocześnie dyrektor ZS nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zofia Kijowska, Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sanoku, Kazimierz Węgrzyn, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sanockiego i jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej, Stanisław Lewicki, kierownik biura ARiMR-u w Lesku, Zdzisław Gładysz, członek komisji konkursowej, Rafał Gużkowski, dyrektor MOPS-u w Sanoku.

W dalszej kolejności na scenie pojawiła się młodzież z ZS nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku. W ich wykonaniu spektakl pt. „Chwała i Cześć Bohaterom” zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Piękne widowisko, niezapomniana i wzruszająca lekcja historii. W słowie i w pieśni ukazali historię Żołnierzy Wyklętych. Dziękujemy pani Joannie Albigowskiej, która przygotowała razem z młodzieżą inscenizację.

Nadszedł czas, kiedy Kazimierz Węgrzyn, przewodniczący komisji konkursowej, przedstawił ostateczne wyniki. W konkursie udział wzięło: 20 uczniów z gimnazjów: w Zagórzu, Wisłoku Wielkim, Humniskach, Gimnazjum nr 1 w Sanoku, Nowotańcu, Zarszynie, Lesku, Przysietnicy, Starej Wsi, Gimnazjum nr 2 w Sanoku. , oraz 13 ze szkół ponadgimnazjalnych: LO w Lesku, ZSL w Lesku, ZS nr 2 w Sanoku, ZS nr 3 w Sanoku, ZS nr 5 w Sanoku, ZS nr 1 w Sanoku i II LO w Sanoku.

W tym roku pytania dotyczyły życia i bohaterskiej powojennej postawy Zofii Łuszkiewicz (s. Izabeli), Adama Lazarowicza i Józefa Kurasia. Oni walczyli do końca o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Wyklęci przez władze komunistyczne i zapomniani na kilkadziesiąt lat.

Poziom wiedzy wśród uczniów gimnazjów był bardzo wysoki, dlatego komisja konkursowa postanowiła przyznać także nagrody pozaregulaminowe. Pierwsze miejsce zajęła Patrycja Starego z Gimnazjum nr 1 w Sanoku (opiekun p. Edyta Białowąs). Miejsce drugie dla Łukasza Krzywdzika z Gimnazjum w Zagórzu (opiekun p. Maria Wańcowiat), trzecią lokatę zdobył Hubert Wolanin z Gimnazjum w Przysietnicy (opiekun p. Jacek Fiedyń).  Czwarty był Patryk Latusek (Gimnazjum w Zagórzu). Miejsce piąte – Maksymilian Szpiech z Gimnazjum w Przysietnicy, szóste – Anna Chmura z Gimnazjum nr 1 w Sanoku (opiekun p. Agnieszka Błońska).  Nagrodzono również kolejno: Mikołaja Dala i Ewę Stankiewicz z Gimnazjum w Wisłoku Wielkim (opiekun p. Danuta Grodzińska), Macieja Sachajdaka i Karola Bartkowskiego z Gimnazjum nr 2 w Sanoku (opiekun p. Daniel Sękowski).

W kategorii drużynowej najlepszymi gimnazjalistkami okazały się Patrycja Starego i Anna Chmura z Gimnazjum nr 1 w Sanoku. Drugie miejsce dla Łukasza Krzywdzika i Patryka Latuska z Gimnazjum w Zagórzu, trzecie dla Huberta Wolanina i Maksymiliana Szpiecha z Gimnazjum w Przysietnicy. Czwarta lokata – Mikołaj Dal i Ewa Stankiewicz z Gimnazjum w Przysietnicy, piąta – Maciej Sachajdak i Karol Bartkowski z Gimnazjum  nr 2 w Sanoku.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrał Jakub Kucharski z ZS nr 3 w Sanoku (opiekun p. Katarzyna Wronkowicz-Rogos). Miejsce drugie ex aequo zajęły trzy osoby: Anita Barańska (II LO w Sanoku; opiekun p. Magdalena Dziuban), Marcin Kocioła (ZS nr 3 w Sanoku), Krzysztof Wolanin (ZS nr 5 w Sanoku; opiekun p. Agnieszka Jakobik). Miejsca piąte i szóste przypadły w udziale kolejno Krystianowi Zawadzie (ZSL w Lesku; opiekun p. Robert Benewiat) i Michałowi Chmurze (II LO w Sanoku; opiekun p. Joanna Mogilany).

Drużynowo zwyciężyli Jakub Kucharski i Marcin Kocioła z ZS nr 3 w Sanoku. Na drugim miejscu zostali sklasyfikowani Anita Barańska i Michał Chmura z II LO w Sanoku. Trzecia lokata dla Agnieszki Chaberskiej i Krzysztofa Wolanina z ZS nr 5 w Sanoku.

Nagrodę specjalną za najwyższy wynik, zarówno w kategorii gimnazjów jak i szkół średnich, otrzymała Patrycja Starego.

Nagrodzeni uczniowie w obydwu kategoriach otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, koszulki i płyty. Opiekunom uczniów wręczono podziękowania i także książki o Żołnierzach Wyklętych.

Nagrody w konkursie ufundowali: Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP, Piotr Uruski, poseł na Sejm RP, Tadeusz Pióro, burmistrz miasta Sanoka, Roman Konieczny, starosta sanocki, Stanisław Chęć, wiceburmistrz Sanoka, radni powiatu sanockiego Kazimierz Węgrzyn i Janusz Cecuła, Jan Wydrzyński, radny Sanoka, Stanisław Lewicki, kierownik biura ARiMR-u w Lesku, oraz Tadeusz Nabywaniec.

Serdeczne podziękowania składamy pani Rektor PWSZ w Sanoku Elżbiecie Ciporze za udostępnienie sali, by można było przeprowadzić zmagania konkursowe. Dziękujemy panu Waldemarowi Szybiakowi, dyrektorowi Sanockiego Domu Kultury. Kolejny to już rok, gdy gościliśmy u niego.

W komisji konkursowej pracowali: Kazimierz Węgrzyn (przewodniczący), Zdzisław Gładysz i Tadeusz Nabywaniec (członkowie).

Organizatorem konkursu był Sanocki Klub „Gazety Polskiej”, a pomysłodawcą Tadeusz Nabywaniec.

http://www.korsosanockie.pl/wiadomosci/2294,konkurs-historyczny-dla-mlodziezy-oskarzeni-o-wier


(inf. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334